WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"Activiteiten week 29 (17-07-2016 t/m 23-07-2016)

Deze week is het bovendek dat over de goederenschaduwstations ligt afgebouwd en voorzien van verdere verlichting.

Verder is de op- en afrit aan de Eastbound kant op de juiste hoogte gebracht zodat dit later geen moeilijkheden kan opleveren als het bovendek volledig is afgebouwd.

Daarnaast zijn er al voorzieningen aangebracht voor de bekabeling van de beide personenschaduwstations.

Natuurlijk is provisories al een begin gemaakt de uitleg van het eerste personen schaduw station.


De eerste aanzet voor het Eastbound schaduwstation voor personen verkeer

© 2008-2018 Jan A. Theulings
Activiteiten week 30 (24-07-2016 t/m 30-07-2016)

Deze week is er weinig zichtbaars aan de bouw veranderd.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de skelet bouw in volle gang.

Ook is de planning van de tafel herzien. Het hoofd station zal niet zuidelijk komen te liggen maar oostelijk van de stad. Reden: er komt zo meer ruimte vrij voor de bouw van de stad zelf en het toekomstige circus Krone.


De beide personen schaduwstations wachten om gemonteerd te worden
Activiteiten week 31 (31-07-2016 t/m 06-08-2016)

Deze week is er hard gewerkt aan de skelet bouw. Zoals eerder gemeld is het station verplaatst naar de oostzijde van de toekomstige stad.

Er is nu een onderlaag aangebracht over een lengte van 7 meter waar later het station komt te liggen.

Dit station zal dan 11 sporen breed worden. 6 hoofdlijnen en 5 neven lijnen.

De bedoeling is dat nu eerst de schaduwstations voor het personenverkeer afgebouwd gaan worden en er dan verbinding wordt gemaakt met de noordzijde van het station.


Begin van de ruwbouw waar later het hoofdstation komt
Het hoofdstation telt straks 11 sporen
Klik hier voor de
MSA brochure
Activiteiten week 32 (07-08-2016 t/m 13-08-2016)

Er is deze week hard gewerkt aan de spiraal verbinding tussen de schaduw goederen stations en het gedeelte waar later het hoofdstation van de tafel Unter Läegerli gebouwd wordt.

Dit is een dubbelsporig traject, dat tussen de beide sporen van de personen treinen in gaat lopen zodat de goederen treinen straks onafhankelijk tussen de personen treinen door kunnen rijden op het 11-sporige station van Unter Läegerli.

Links en rechts van de spiraal komen dus nog eens twee hoofdsporen die op deck 1 van de personen schaduwstation uitkomen. Later komt boven op dit deck 1 nog een schaduwstation met 2 maal 5 sporen voor de locale berg treinen. In totaal dus 30 opstel sporen.


De ruwbouw van de spiraal is gereed voor verdere afbouw