WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"Activiteiten week 13  (25-03-2018 t/m 31-03-2018)

Opnieuw is er deze week veel onder de tafel gewerkt (letterlijk). Zo zijn er weer talrijke aansluitingen zijn gemaakt en voorbereid voor de aansturing van de baan..

Ook is er onderhoud gepleegd aan de bestaande baan, zodat ook op Ober Läergerli de treinen feilloos blijven rijden.

Verder zijn is er gewerkt aan het computer netwerk. De nieuwe computers komen straks in het Ubuntu netwerk met een Solaris server.


Het circus heeft thans ook een loge en de eerste VIPs hebben al plaats genomen langs de piste. Wel iets te vroeg, maar ja als drank en eten gratis is dan staan ze vooraan

© 2008-2018 Jan A. Theulings
Klik hier voor de
MSA brochure
Klik hier voor meer informatie over de openingstijden
Activiteiten week 14 en 15  (01-04-2018 t/m 14-04-2018)

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan de bedrading van de baan Unter Läegerli.

Er zijn geen interessante beelden beschikbaar over deze activiteiten, maar deze werkzaamheden zijn wel uitermate belangrijk omdat straks alles via de bekabeling gaat functioneren. Ruwweg is er inmiddels zo'n 3000 meter draad in verwerkt. De schatting die vanuit het ontwerp is gemaakt, is dat de totale bedrading ongeveer 10 kilometer zal zijn met vele honderden aansluitpunten.


Hieronder een "stilleven" van de activiteiten. Naast deze gewone bedrading is er ook een 23-aderige shielded  IEEE back-bone voor de computersignalen.
Activiteiten week 16 en 17  (15-04-2018 t/m 28-04-2018)

Deze afgelopen 2 weken zijn besteed aan de aanleg van de 242 aansluitpunten van het hoofdstation Unter Läegerli. Deze aansluitpunten hebben alleen betrekking op de wissels, seinen en terugmelders en worden via de diverse aangelegde  kabelbomen met de interfaces van het computer netwerk verbonden.

Het 10-sporige station telt samen met de opstelsporen 30 seinen, 22 wissels en kruisingen. Verder zijn er een aantal TLE melders om aan de computers de noodzakelijke informatie terug te koppelen over het treinen verloop op het station. De verlichting van de perrons en gebouwen staan hier los van en hebben later hun eigen aansluitpunten.

Komende week worden deze aansluitpunten een voor een aangesloten op het netwerk en begint het testen. Vanuit de software simulatie, die ik natuurlijk eerder gedaan heb, weet ik al dat mijn programma werkt, maar het blijft altijd spannend of het in de praktijk ook werkt zoals ik hetzelf bedacht en geschreven heb.


Een van de 4 embedded Arduino computers krijgt al verbinding met een van de 4 back-bone kabels die het Ubuntu netwerk verzorgen.

Activiteiten week 18  (29-04-2018 t/m 05-05-2018)

Het Arduino netwerk dat het treinenverloop van het station van Unter Läegerli controleert wordt momenteel aangesloten en getest. De eerste testen zijn, zoals verwacht, zeer belovend. Als deze fase afgesloten is wordt er begonnen met de bouw van het 3de schaduwstation. Ook dit schaduwstation zal 10-sporig zijn en dient straks voor de bergbanen.

Verder is er opschudding in het circus. Tinus de Bult, een jaloerse kameel die een paar weken geleden langs de zijlijn is gezet, maar nog wel contacten heeft met Doortje de Lijster die over het wel en wee van de dieren in het circus gaat, wil graag zijn invloed behouden over de gang van zaken in het circus.


Tinus de Bult houdt zich thans schuil tussen de bomen op Ober Läegerli en probeer vandaar uit zijn invloed alsnog te laten gelden op de gang van zaken in het circus Krone.